Najčastejšie otázky

Čo sú skolskenoviny.sk?

Je to efektívny systém, ktorý umožňuje tvorbu študentských online novín alebo časopisov priamo žiakom, študentom, školským kolektívom, pedagógom.

Na tvorbu školských novín môžete okrem vlastnej tvorby čerpať informácie priamo z textových a obrazových servisov TASR. K dispozícií je redakčný systém so šiestimi šablónami a každá šablóna má 6 farebných kombinácií.

K dispozícii je výstup vo forme PDF a blogovací systém.

„Ale človek nevychováva sa preto, aby len žil, ale hlavne preto, aby niečo pre svojich, pre obec svoju vykonal, aby sa jej užitočným stal, on sám si je len druhým, lebo to prvé je vyššie a vznešenejšie nad jednotlivca.” Ľudovít Štúr, Život domáci a pospolití, Slovenskje národňje novini, 1845

PREČO POUŽÍVAŤ ŠKOLSKÉ NOVINY?

BUDETE DOSTUPNÍ ONLINE

SLUŽBA JE ZADARMO

WEB NA PROFESIONÁLNEJ ÚROVNI

EDITOR JEDNODUCHÝ NA POUŽÍVANIE

ÚPRAVY V REÁLNOM ČASE

TASR SERVIS

KDE SA ŠKOLSKÉ NOVINY POUŽÍVAJÚ?