Logo Názov Škola
ECHO SSND ECHO SSND Spojená škola sv. Jána Bosca - Trenčianska 66/28, 01851 Nová Dubnica
TILGNERKA TILGNERKA Spojená škola ZŠ a G - Tilgnerova 14, 84105 Bratislava
Škôlkárik Škôlkárik Materská škola Štrba - Čsl.Armády 72/88, 059 38 Štrba
Ťahák Ťahák Gymnázium Vráble - , Vráble
Študent Študent Masmediálna komunikácia - Športová 15, 08001 Prešov
Ekoboom Ekoboom Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia - K. Mikszátha 1, 979 80 Rimavská Sobota
TRIDSAŤSEDMIČKA TRIDSAŤSEDMIČKA Základná škola - Gašpara Haina 37, 054 01 Levoča
Šarkanik Šarkanik Základná škola s materskou školou - Zalužice 450, 07234 Zalužice
School newspaper School newspaper Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika, Budimír 11 - Budimír 11, 04443 Budimír
MASZAT MASZAT Szenczi Molnár Albert Alapiskola - ZŠ S VJM Alberta Molnára Szencziho - Námestie Alberta Molnára 2., 90301 Senec- Szenc
Nadané dieťa Nadané dieťa ZŠ, Šmeralova - Tomášikova 50 25, 08001 Prešov
Principio Principio Gympel - Malá 12, 95124 Vráble