Logo Názov Škola
Nadané dieťa Nadané dieťa ZŠ, Šmeralova - Tomášikova 50 25, 08001 Prešov
Principio Principio Gympel - Malá 12, 95124 Vráble