Logo Názov Škola
Horovinky Horovinky ZŠ Pavla Horova - Pavla Horova 16, 841 07 Bratislava
Unipo Press Unipo Press Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove - Ul. 17. novembra 1, 080 01 Prešov
Gympaba Times Gympaba Times Gymnázium Pankúchova 6 - Pankúchova 6, 85104 Bratislava
Záškolák Záškolák Obchodná akadémia - F. Madvu 2, 97129 Prievidza
Četna Četna Základná škola Milana Mravca - Raková 950, 023 51 Raková
Kubimix Kubimix Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, Trnava - Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava
Inews Inews Stredná odborná škola - Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
AHA! AHA! Stredná odborná škola - Okružná 761/25, 05801 Poprad
Kolotoč zaujímavostí Kolotoč zaujímavostí ZŠ s MŠ - Komenského 279/32, 02601 Dolný Kubín
Dobrý Pastier Dobrý Pastier Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého Pastiera - Gaštanová 53, 01007 Žilina
ECHO SSND ECHO SSND Spojená škola sv. Jána Bosca - Trenčianska 66/28, 01851 Nová Dubnica
TILGNERKA TILGNERKA Spojená škola ZŠ a G - Tilgnerova 14, 84105 Bratislava
Škôlkárik Škôlkárik Materská škola Štrba - Čsl.Armády 72/88, 059 38 Štrba
Ťahák Ťahák Gymnázium Vráble - , Vráble
Študent Študent Masmediálna komunikácia - Športová 15, 08001 Prešov
Ekoboom Ekoboom Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia - K. Mikszátha 1, 979 80 Rimavská Sobota
TRIDSAŤSEDMIČKA TRIDSAŤSEDMIČKA Základná škola - Gašpara Haina 37, 054 01 Levoča
Šarkanik Šarkanik Základná škola s materskou školou - Zalužice 450, 07234 Zalužice
School newspaper School newspaper Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika, Budimír 11 - Budimír 11, 04443 Budimír
MASZAT MASZAT Szenczi Molnár Albert Alapiskola - ZŠ S VJM Alberta Molnára Szencziho - Námestie Alberta Molnára 2., 90301 Senec- Szenc