Logo Názov Škola
Pribinoviny Pribinoviny ZŠ kniežaťa Pribinu - A. Šulgana 1, 949 01 Nitra
Sokolík Sokolík sokolik@zssokolikova.sk - ZŠ Sokolíkova ul. 2, 84101 Bratislava
K30 K30 Základná škola - Kežmarská 30, 04011 Košice
GPDT GPDT Gymnázium Dominika Tatarku - Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad
OADKo OADKo Obchodná akadémia Dolný Kubín - Radlinského 1725/55, 02601 Dolný Kubín
Nofiny Nofiny Súkromná stredná umelecká škola filmová - Petzvalova 2, 040 11 Košice
ZVonenie ZVonenie ZŠ, M. Rázusa - M. Rázusa 1672/3 1672/3, 96001 Zvolen
SMART SMART Obchodná akademia - Dudova 4, 85102 Bratislava
TIMELINE TIMELINE Súkromná základná škola Nová Dubnica - SNP 96/366 042/44 33 335, 018 51 Nová Dubnica
Ňjúus Ňjúus Základná škola s materskou školou Veľká okružná - Veľká okružná 1089/19, 95801 Partizánske
Školský blesk Školský blesk ZŠ Michaľany - Školská 339/2, 07614 Michaľany
AKTY GK2 AKTY GK2 Gymnázium - Konštantínova 2, 08001 Prešov
What's Up What's Up Gymnázium Myjava - ,
Plošák Plošák SPŠ Jozefa Murgaša - Hurbanová 6, 97401 Banská Bystrica
Fándloviny Fándloviny ZŠ Juraja Fándlyho - Fándlyho 763/7A, 92601 Sereď
Študentské oko Študentské oko Gymnázium Medzilaborce - Duchnovičova 13 12-2015/2016, 06801 Medzilaborce
Obchoďáci ONLINE Obchoďáci ONLINE Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra - Bolečkova 2, 949 01 Nitra
Vinič Vinič ZŠ sv. Vincenta - Námestie A. Hlinku 22 2, 03401 Ružomberok
Pred tabuľou Pred tabuľou Základná škola Nováky - Pribinova 123/9, 972 71 Nováky
The Hotel Times The Hotel Times Hotelová akadémia Prešov - Baštová 32, 080 85 Prešov