Logo Názov Škola
školský časopis Ťahák školský časopis Ťahák ZŠ Leopoldov - Námestie sv. Ignáca 31, 920 41 Leopoldov
Školoviny Školoviny Spojená škola - Školská 487, 08633 Zborov
Online spod lavice Online spod lavice Základná škola Svätý Jur - Kollárova 2, 90021 Svätý Jur
KUKAJ SEM! KUKAJ SEM! ZŠ Semerovo - Semerovo 110, 94132 Semerovo
Školský magazín Školský magazín SSOŠ Giraltovce - Dukelská 33, 087 01 Giraltovce
GYMSU Noviny GYMSU Noviny Gymnázium Bernolákova 37, 94201 Šurany - Bernolákova 37, 94201 Šurany
gymos gymos Spojená škola Juraja Henischa - Slovenská 5, 08501 Bardejov
Horovinky Horovinky ZŠ Pavla Horova - Pavla Horova 16, 841 07 Bratislava
Unipo Press Unipo Press Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove - Ul. 17. novembra 1, 080 01 Prešov
Gympaba Times Gympaba Times Gymnázium Pankúchova 6 - Pankúchova 6, 85104 Bratislava
Záškolák Záškolák Obchodná akadémia - F. Madvu 2, 97129 Prievidza
Četna Četna Základná škola Milana Mravca - Raková 950, 023 51 Raková
Kubimix Kubimix Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, Trnava - Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava
Inews Inews Stredná odborná škola - Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
AHA! AHA! Stredná odborná škola - Okružná 761/25, 05801 Poprad
Kolotoč zaujímavostí Kolotoč zaujímavostí ZŠ s MŠ - Komenského 279/32, 02601 Dolný Kubín
Dobrý Pastier Dobrý Pastier Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého Pastiera - Gaštanová 53, 01007 Žilina
ECHO SSND ECHO SSND Spojená škola sv. Jána Bosca - Trenčianska 66/28, 01851 Nová Dubnica
TILGNERKA TILGNERKA Spojená škola ZŠ a G - Tilgnerova 14, 84105 Bratislava
Škôlkárik Škôlkárik Materská škola Štrba - Čsl.Armády 72/88, 059 38 Štrba