Logo Názov Škola
Autá a kreatívna ekonomika Autá a kreatívna ekonomika SOŠ automobilová - Moldavská cesta 2, 041 99 Košice
Papankovo Papankovo Gymnázium Jána Papánka - Vazovova 6, 81107 Bratislava
NA MATICI NA MATICI Základná škola - Matice slovenskej 13, 080 01 Prešov
kWapka kWapka Základná škola - Školská 389, 09413 Sačurov
STAVebný dennÍK STAVebný dennÍK SPŠ stavebná D. S. Jurkoviča - Lomonosovova 7, 91708 Trnava
Prázdninový špeciál Prázdninový špeciál TASR - Dúbravská cesta 14 1, 84104 Bratislava
MLYNOVINY MLYNOVINY ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov - Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
Pribinoviny Pribinoviny ZŠ kniežaťa Pribinu - A. Šulgana 1, 949 01 Nitra
Sokolík Sokolík sokolik@zssokolikova.sk - ZŠ Sokolíkova ul. 2, 84101 Bratislava
GPDT GPDT Gymnázium Dominika Tatarku - Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad
OADKo OADKo Obchodná akadémia Dolný Kubín - Radlinského 1725/55, 02601 Dolný Kubín
Nofiny Nofiny Súkromná stredná umelecká škola filmová - Petzvalova 2, 040 11 Košice
ZVonenie ZVonenie ZŠ, M. Rázusa - M. Rázusa 1672/3 1672/3, 96001 Zvolen
SMART SMART Obchodná akademia - Dudova 4, 85102 Bratislava
TIMELINE TIMELINE Súkromná základná škola Nová Dubnica - SNP 96/366 042/44 33 335, 018 51 Nová Dubnica
Ňjúus Ňjúus Základná škola s materskou školou Veľká okružná - Veľká okružná 1089/19, 95801 Partizánske
Školský blesk Školský blesk ZŠ Michaľany - Školská 339/2, 07614 Michaľany
AKTY GK2 AKTY GK2 Gymnázium - Konštantínova 2, 08001 Prešov
What's Up What's Up Gymnázium Myjava - ,
Plošák Plošák SPŠ Jozefa Murgaša - Hurbanová 6, 97401 Banská Bystrica