Logo Názov Škola
Bystrušky Bystrušky ZŠ s MŠ - Hlavná 113/68, 08267 Terňa
Školské bublinky Školské bublinky ZŠ s MŠ Fintice - Grófske nádvorie 209/2, 082 16 Fintice
Novinky z Bajkalskej Novinky z Bajkalskej ZŠ Bajkalská 29, Prešov - Bajkalská 29, 08001 Prešov
Šmeralkáčik Šmeralkáčik ZŠ Šmeralova - Šmeralova 25 25, 080 01 Prešov
Školské eSeMeS Školské eSeMeS ZŠ, Nám. kpt. Nálepku, Drienov - Nám. kpt. Nálepku 12, 082 04 Drienov
ZSLesnicek ZSLesnicek ZŠ Lesnicka - Lesnicka 1, 08005 Prešov
Prameň Prameň ZŠ s MŠ Tulčík - Tulčík 116, 082 13 Tulčík
Autá a kreatívna ekonomika Autá a kreatívna ekonomika SOŠ automobilová - Moldavská cesta 2, 041 99 Košice
Papankovo Papankovo Gymnázium Jána Papánka - Vazovova 6, 81107 Bratislava
NA MATICI NA MATICI Základná škola - Matice slovenskej 13, 080 01 Prešov
STAVebný dennÍK STAVebný dennÍK SPŠ stavebná D. S. Jurkoviča - Lomonosovova 7, 91708 Trnava
Prázdninový špeciál Prázdninový špeciál TASR - Dúbravská cesta 14 1, 84104 Bratislava
Obchodná akadémia Pezinok Obchodná akadémia Pezinok Obchodná akadémia - Myslenická 1, 90201 Pezinok
MLYNOVINY MLYNOVINY ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov - Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
Pribinoviny Pribinoviny ZŠ kniežaťa Pribinu - A. Šulgana 1, 949 01 Nitra
Sokolík Sokolík sokolik@zssokolikova.sk - ZŠ Sokolíkova ul. 2, 84101 Bratislava
K30 K30 Základná škola - Kežmarská 30, 04011 Košice
GPDT GPDT Gymnázium Dominika Tatarku - Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad
OADKo OADKo Obchodná akadémia Dolný Kubín - Radlinského 1725/55, 02601 Dolný Kubín
Nofiny Nofiny Súkromná stredná umelecká škola filmová - Petzvalova 2, 040 11 Košice