Logo Názov Škola
ZŠ Ždiar ZŠ Ždiar ZŠ s MŠ Ždiar, 255 - Ždiar 255 255, 059 55 Ždiar
Päťkáčik Päťkáčik Základná škola - Školská 2, 071 01 Michalovce
MN Magazín , časopis ZŠ, Mirka Nešpora MN Magazín , časopis ZŠ, Mirka Nešpora Základná škola , Mirka Nešpora 2 , Prešov - Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
Vážkoviny Vážkoviny ZŠ Važecká 11 - Važecká 11, 08005 Prešov
Veľkomoravský informátor Veľkomoravský informátor ZŠ - Mládežnícka 1343 1, 02302 Krásno nad Kysucou
Pegas Pegas ZŠ Šrobárova - Šrobárova 20, 08001 Prešov
Bystrušky Bystrušky ZŠ s MŠ - Hlavná 113/68, 08267 Terňa
Školské bublinky 2016/2017 Školské bublinky 2016/2017 ZŠ s MŠ Fintice - Grófske nádvorie 209/2, 082 16 Fintice
Novinky z Bajkalskej Novinky z Bajkalskej ZŠ Bajkalská 29, Prešov - Bajkalská 29, 08001 Prešov
Šmeralkáčik Šmeralkáčik ZŠ Šmeralova - Šmeralova 25 25, 080 01 Prešov
Školské eSeMeS Školské eSeMeS ZŠ, Nám. kpt. Nálepku, Drienov - Nám. kpt. Nálepku 12, 082 04 Drienov
ZSLesnicek ZSLesnicek ZŠ Lesnicka - Lesnicka 1, 08005 Prešov
Prameň Prameň ZŠ s MŠ Tulčík - Tulčík 116, 082 13 Tulčík
Autá a kreatívna ekonomika Autá a kreatívna ekonomika SOŠ automobilová - Moldavská cesta 2, 041 99 Košice
Papankovo Papankovo Gymnázium Jána Papánka - Vazovova 6, 81107 Bratislava
NA MATICI NA MATICI Základná škola - Matice slovenskej 13, 080 01 Prešov
STAVebný dennÍK STAVebný dennÍK SPŠ stavebná D. S. Jurkoviča - Lomonosovova 7, 91708 Trnava
Prázdninový špeciál Prázdninový špeciál TASR - Dúbravská cesta 14 1, 84104 Bratislava
Obchodná akadémia Pezinok Obchodná akadémia Pezinok Obchodná akadémia - Myslenická 1, 90201 Pezinok
MLYNOVINY MLYNOVINY ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov - Mlynská 697/7, 09101 Stropkov