Logo Názov Škola
Štefánkoviny Štefánkoviny Základná škola M. R. Štefánika - SNP 3, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Cancur Cancur Cancur academy - Budova 12, 85101 Bratislava
Školské NOVINKY Školské NOVINKY ZŠ - Dunajská 134/12, 90043 Hamuliakovo
Vševedko Vševedko ZŠ Československej armády - Československej armády 22, 080 01 Prešov
ZŠ Ždiar ZŠ Ždiar ZŠ s MŠ Ždiar, 255 - Ždiar 255 255, 059 55 Ždiar
Päťkáčik Päťkáčik Základná škola - Školská 2, 071 01 Michalovce
MN Magazín , časopis ZŠ, Mirka Nešpora MN Magazín , časopis ZŠ, Mirka Nešpora Základná škola , Mirka Nešpora 2 , Prešov - Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
Vážkoviny Vážkoviny ZŠ Važecká 11 - Važecká 11, 08005 Prešov
Veľkomoravský informátor Veľkomoravský informátor ZŠ - Mládežnícka 1343 1, 02302 Krásno nad Kysucou
Pegas Pegas ZŠ Šrobárova - Šrobárova 20, 08001 Prešov
Bystrušky Bystrušky ZŠ s MŠ - Hlavná 113/68, 08267 Terňa
Školské bublinky Školské bublinky ZŠ s MŠ Fintice - Grófske nádvorie 209/2, 082 16 Fintice
Novinky z Bajkalskej Novinky z Bajkalskej ZŠ Bajkalská 29, Prešov - Bajkalská 29, 08001 Prešov
Šmeralkáčik Šmeralkáčik ZŠ Šmeralova - Šmeralova 25 25, 080 01 Prešov
Školské eSeMeS Školské eSeMeS ZŠ, Nám. kpt. Nálepku, Drienov - Nám. kpt. Nálepku 12, 082 04 Drienov
ZSLesnicek ZSLesnicek ZŠ Lesnicka - Lesnicka 1, 08005 Prešov
Prameň Prameň ZŠ s MŠ Tulčík - Tulčík 116, 082 13 Tulčík
Autá a kreatívna ekonomika Autá a kreatívna ekonomika SOŠ automobilová - Moldavská cesta 2, 041 99 Košice
Papankovo Papankovo Gymnázium Jána Papánka - Vazovova 6, 81107 Bratislava
NA MATICI NA MATICI Základná škola - Matice slovenskej 13, 080 01 Prešov