Logo Názov Škola
Novinky z Bajkalskej Novinky z Bajkalskej ZŠ Bajkalská 29, Prešov - Bajkalská 29, 08001 Prešov
Šmeralkáčik Šmeralkáčik ZŠ Šmeralova - Šmeralova 25 25, 080 01 Prešov
Školské eSeMeS Školské eSeMeS ZŠ, Nám. kpt. Nálepku, Drienov - Nám. kpt. Nálepku 12, 082 04 Drienov
ZSLesnicek ZSLesnicek ZŠ Lesnicka - Lesnicka 1, 08005 Prešov
Prameň Prameň ZŠ s MŠ Tulčík - Tulčík 116, 082 13 Tulčík
Autá a kreatívna ekonomika Autá a kreatívna ekonomika SOŠ automobilová - Moldavská cesta 2, 041 99 Košice
Papankovo Papankovo Gymnázium Jána Papánka - Vazovova 6, 81107 Bratislava
NA MATICI NA MATICI Základná škola - Matice slovenskej 13, 080 01 Prešov
kWapka kWapka Základná škola - Školská 389, 09413 Sačurov
STAVebný dennÍK STAVebný dennÍK SPŠ stavebná D. S. Jurkoviča - Lomonosovova 7, 91708 Trnava
Prázdninový špeciál Prázdninový špeciál TASR - Dúbravská cesta 14 1, 84104 Bratislava
GETE školský časopis Gymnázium Trebišovská 12 GETE školský časopis Gymnázium Trebišovská 12 Gymnázium - Trebišovská 12, 040 11 Košice
MLYNOVINY MLYNOVINY ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov - Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
Pribinoviny Pribinoviny ZŠ kniežaťa Pribinu - A. Šulgana 1, 949 01 Nitra
Sokolík Sokolík sokolik@zssokolikova.sk - ZŠ Sokolíkova ul. 2, 84101 Bratislava
GPDT GPDT Gymnázium Dominika Tatarku - Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad
OADKo OADKo Obchodná akadémia Dolný Kubín - Radlinského 1725/55, 02601 Dolný Kubín
Nofiny Nofiny Súkromná stredná umelecká škola filmová - Petzvalova 2, 040 11 Košice
ZVonenie ZVonenie ZŠ, M. Rázusa - M. Rázusa 1672/3 1672/3, 96001 Zvolen
SMART SMART Obchodná akademia - Dudova 4, 85102 Bratislava