Logo Názov Škola
Časopis Oriešok Časopis Oriešok ZŠ s MŠ Dolné Orešany - Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany
Školáčik Školáčik ZŠ s MŠ Slovenský Grob - Školská 11, 900 26 Slovenský Grob
Želiarik Želiarik Základná škola s materskou školou Želiarska 4 - Želiarska 4 4, 04013 Košice
Svetluška Svetluška Materská škola - Hviezdoslavova 152, 92545 Abrahám
Tekováčik Tekováčik ZŠ Štefana Senčíka - Tekovská 17, 93526 Starý Tekov
Galgym Galgym Gymnázium Mikuláša Galandu - Horné Rakovce 1440/29, 03901 Turčianske Teplice
Jakubo(no)viny Jakubo(no)viny ZŠ Chmininske Jakubovany - Chminianske Jakubovany 21, 082 33 Chminianske Jakubovany
TimeSoviny TimeSoviny SZŠNDCA - SNP 96/366, 018 51 Nová Dubnica
Lesníčkar Lesníčkar ZŠ Lesnícka - Lesnícka 1, 08005 Prešov
Hitškoláčik Hitškoláčik ZŠ s MŠ, Komenského 2, Spišský Hrhov - Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
Školské topky Školské topky ZŠ Šmeralova - Šmeralova 25, 080 01 Prešov
Slovo o nás Slovo o nás Cirkevná základná škola s. Cyrila a Metoda v Seredi - Komenského 1, 926 01 Sereď
Občasník Občasník Základná škola - Rázusova 2260, 022 01 Čadca
Life In The Academy Life In The Academy Súkromné gymnázium - Rovná 597/15, 05801 Poprad
Komeňáčik Komeňáčik Základná škola - Komenského 2, 059 21 Svit
Zš Dostojevského Zš Dostojevského Zš s Mš Dostojevského - Dostojevského 2616/25 Poprad, 058 01 Poprad
Opál Opál Základná škola v Červenici - Červenica 61, 08207 Červenica
SOPKA SOPKA SOŠ Polytechnická - Demänovská cesta 669 1, 031 01 Lipovský Mikuláš
Elesgra Elesgra Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá - Športová 675, 91601 Stará Turá
ŽOFKA ŽOFKA Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej - Námestie hrdinov 6 , 94201 Šurany