Logo Názov Škola
ŽOFKA ŽOFKA Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej - Námestie hrdinov 6 , 94201 Šurany
Sedmička Sedmička Základná škola - Brezová 19, 92101 Piešťany
Narnia Press Narnia Press CZŠ - Narnia - Beňadická 38, 85106 Bratislava
Májovkár Májovkár ZŠ Májové námestie - Májové námestie 1, 08001 Prešov
School News School News Základná Škola Veľkomoravská - Veľkomoravská 2160/12, 91105 Trenčín
MOZAIKA MOZAIKA SOŠ hotelových služieb a obchodu - Jabloňová 1351, 96001 Zvolen
Druhý zmysel Druhý zmysel Cirkevné gymnázium svätého Mikuláša - Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa
MáraiŽurnál MáraiŽurnál Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s VJM (Mgr. Martin Anderko) - Kuzmányho 6, 04174 Košice
Bomburkovo Bomburkovo Gymnázium Jána Chalupku - Štúrova 13, 97718 Brezno
Prievidzáčik Prievidzáčik Stredná odborná škola - Nálepkova 18, 971 01 Prievidza
Zavináč ! Zavináč ! SOŠ informačných technológií - Hlinícká 1, 834 01 Bratislava
OAyouth OAyouth Obchodná akadémia - Nám. hrdinov 7, 94201 Šurany
Štefánkoviny Štefánkoviny Základná škola M. R. Štefánika - SNP 3, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Tekováčik Tekováčik ZŠ Štefana Senčíka - Tekovská 17, 93526 Starý Tekov
Cancur Cancur Cancur academy - Budova 12, 85101 Bratislava
Školské NOVINKY Školské NOVINKY ZŠ - Dunajská 134/12, 90043 Hamuliakovo
Vševedko Vševedko ZŠ Československej armády - Československej armády 22, 080 01 Prešov
ZŠ Ždiar ZŠ Ždiar ZŠ s MŠ Ždiar, 255 - Ždiar 255 255, 059 55 Ždiar
Päťkáčik Päťkáčik Základná škola - Školská 2, 071 01 Michalovce
MN Magazín , časopis ZŠ, Mirka Nešpora MN Magazín , časopis ZŠ, Mirka Nešpora Základná škola , Mirka Nešpora 2 , Prešov - Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov